Our Portfolio


 
 
หน้าต่างบานกระทุ้ง - บาท
 
   
 
 
ประตูอลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์ - บาท
 
   
 
 
ประตูหน้าบ้านเล่นลาย - บาท
 
   
 
 
ประตูบานเปิดอลูมิเนียมลายไม้สัก - บาท
 
   
 
 
บานเลื่อนแบบเฟี๊ยม 3 บาน - บาท
 
   
 
 
ตู้เสื้อผ้า Build-in - บาท
 
   
 
 
ซุ้มหน้าต่างอลูมิเนียมลูกฟักกระจก - บาท
 
   
 
 
โชว์รูมกระจกบานเปลือยหน้าร้าน - บาท
 
   
 
 
งานอลูมิเนียมลายไม้ตกแต่งหน้าร้าน - บาท
 
   
 
 
งานอลูมิเนียมลายไม้ตกแต่งหน้าร้าน - บาท
 
   
 
 
งานกั้นห้อง Sky Light - บาท
 
   
 
 
ผนังอลูมิเนียมลูกฟูกลายไม้ - บาท
 
   
1 Next >>  

ทั้งนี้ งานบริการของบริษัท มายต์กลาส จำกัด มิได้จำกัดเพียงงานที่ต้องการตกแต่งกระจก/อลูมิเนียมใหม่ ทั้งหมดเท่านั้น บริษัทฯ ยินดีให้บริการงานตกแต่ง Office เพิ่มเติม งานซ่อมบำรุงประตูหน้าต่างที่ชำรุดเสียหาย และงานบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ กรณีตกแต่งห้องใหม่ หรือปรับปรุงห้องเก่า ฯลฯ สำหรับงานให้บริการติดตั้งกระจกอลูมิเนียม และฝ้าเพดาน ทุกชิ้นงาน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ทำงานโดยทีม งานที่มีคุณภาพ ติดต่อ: Call Center: 081 356 6016 Tel. 0-2 930 4935, 0-2 512 3515-9 ext. 205